Gottschligg Wood Trading

Pre súťažný návrh vizuálnej identity rakúskej drevospracujúcej spoločnosti sme zvolili netradičný prístup. Aby sme neprispievali ku klišé, pri dizajne loga sme sa vyhli zobrazeniu štylizácie stromov alebo dreva. Miesto toho sme nakreslili bobra, prirodzený symbol spracovana a manipulácie s drevom. Typografia pripravená na mieru preberá v pätke znaku G tvaroslovie bobrieho zubu a s logom tak tvorí pekný, harmonický celok. V záverečnej fáze súťaže klient nakoniec zvolil konkurenčný dizajn.

Páči sa?
Váš projekt môžme robiť spolu.

be@inovative.sk