Vinárstvo Biro

Logo je grafickou syntézou iniciály a ikony a má peknú a jasnú symboliku. Láska k vinárstvu a rodinná tradícia sa spájajú nielen v logu, ale najmä v skvelom víne od Vinárstva Bíro.

Páči sa?
Váš projekt môžme robiť spolu.

be@inovative.sk